Aktivitetsvenn

Aktivitetsvennene i Sør-Fron ønsker seg fleire med på laget!! Scroll ned på nettsida for å melde deg som frivillig. Det blir nytt kurs Aktivitetsvenn-kurs etter sommaren. Ønsker du aktivitetsvenn, ta kontakt!

Aktivitetsvenn er eit nasjonalt tiltak i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Sør-Fron har nå, etter to kurs, sju Aktivitetsvenner, som høyrer til under Midt-Gudbrandsdal demensforening. Ein Aktivitetsvenn sørger for at personar med demens får ein rikare kvardag, ved å bruke tid i lag. Som Aktivitetsvenn kan du jobbe i gruppe eller bli kopla opp mot enkeltperson. 

2022 © Sør-Fron Frivilligsentral